Οι Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου

 

Αρχική Σελίδα

 

 

  • Δημιουργία, διαχείριση και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου: ψηφιοποίηση υλικού, τεχνική υποστήριξη στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών - η σχέση βιβλιοθηκών - Κέντρων Υπολογιστών, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργία υπερσυνδέσμων και σχετικά πρότυπα OpenUrl, ΚΕΑΒ:νέες συμφωνίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό κ.λπ.
  • Βιβλιογραφικός έλεγχος ηλεκτρονικού περιεχομένου: καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, συντήρηση/διαφύλαξη μεταδεδομένων και ψηφιακών αντικειμένων (Metadata and Preservation), γκρίζα βιβλιογραφία – εξελίξεις, λειτουργία και επέκταση Συλλογικού Καταλόγου κ.λπ.
  • Ηλεκτρονική εκπαίδευση και βιβλιοθήκες: VLEs (Virtual Learning Environments) - software για ηλεκτρονικά μαθήματα-εμπορικά πακέτα ή open source προγράμματα, η διεθνής εμπειρία, ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην οργάνωση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων κ.λπ.
  • Ηλεκτρονικό περιεχόμενο και άτομα με αναπηρίες: υποστηρικτικές τεχνολογίες, προσβασιμότητα ηλεκτρονικού περιεχομένου, υπηρεσίες βιβλιοθηκών, τρόποι προσέγγισης χρηστών με αναπηρίες (διεπιστημονικές προσεγγίσεις).
  • Βιβλιοθήκες και τοπικές κοινωνίες: ιστορία - συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών, ιστορικές βιβλιοθήκες, κ.λπ.