Υποβολή Εισηγήσεων

   
 

Εφόσον ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε την εισήγησή σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Οι προφορικές παρουσιάσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια 20 λεπτών

Υποβολή και τρόπος συγγραφής περιλήψεων των παρουσιάσεων:

Οι περιλήψεις των παρουσιάσεων θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

Δομή:

 • Τίτλος εισήγησης (με έντονους χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα)
 • Ονοματεπώνυμο εισηγητών, Ίδρυμα / Φορέας (να αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά και να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση)
 • Ίδρυμα
 • Έκταση: 300- 500 λέξεις
 • Γλώσσα: Ελληνική & Αγγλική
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές
 • Μορφή παραγράφου: μονό διάστιχο
 • Μορφή Σελίδας: Α4
 • Περιθώρια: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένη σε MS Word, σε δισκέτα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρμόδιες για την παραλαβή των εισηγήσεων Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ martha@lib.teiser.gr και Σοφία Γρηγοριάδου sofia@lib.teiser.gr). Είναι δυνατή η υποβολή της έντυπης μορφής της περίληψης και με fax στο 23210-49174.

 Υποβολή και τρόπος συγγραφής των εισηγήσεων:

Δομή του κειμένου μιας εισήγησης:

 • Τίτλος εισήγησης

 • Ονοματεπώνυμο εισηγητών, Ίδρυμα / Φορέας 

 • Περίληψη εισήγησης στην ελληνική γλώσσα (όπως παραπάνω)

 • Λέξεις κλειδιά (μέχρι 10) στην ελληνική γλώσσα

 • Περίληψη εισήγησης στην αγγλική γλώσσα (όπως παραπάνω)

 • Λέξεις κλειδιά (μέχρι 10) στην αγγλική γλώσσα

 • Γλώσσα κειμένου: Ελληνική ή αγγλική

 • Έκταση κειμένου: όχι πάνω από 12 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, πινάκων κ.λπ.)

 • Γραμματοσειρά: Times New Roman

 • Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές

 • Μορφή Σελίδας: Α4

 • Περιθώρια: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)

 • Μορφή παραγράφου: μονό διάστιχο

 • Παράγραφοι: Μεταξύ των παραγράφων πρέπει να μεσολαβεί ένα μονό διάστιχο κενό.

 • Παραπομπές: Στα γραπτά κείμενα των εισηγήσεων οι παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα αναφορών του Harvard (Harvard Citation System).Για υποδείγματα αναφορών σας επισυνάπτουμε έναν συνοπτικό οδηγό του School of Information Management του Πανεπιστημίου Brighton. 

Το κείμενο της εισήγησης πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένο σε MS Word, σε δισκέτα ή εναλλακτικά μπορεί να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με attachment /επισυναπτόμενο). Είναι δυνατή η υποβολή της έντυπης μορφής της εισήγησης και με fax.

Αναρτημένες εργασίες

Οι διαστάσεις των αναρτημένων εργασιών πρέπει να είναι 120 Χ 90 εκ.

Όλες οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διανεμηθεί στους Συνέδρους. 

Προθεσμίες υποβολής

Παρακαλούμε να στείλετε την περίληψη της εισήγησής σας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2003
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης θα πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2003 στις παρακάτω διευθύνσεις:

Μετά τις 12 Σεπτεμβρίου δεν θα δεχόμαστε το πλήρες κείμενο των εισηγήσεων σας, διότι η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου δεν θα προλάβει να το ελέγξει. 

Γι’ αυτό το λόγο σας παρακαλούμε να είστε εμπρόθεσμοι.

Μάρθα Χριστοφορίδου - Ναούμ
Tηλ: (23210) 49182
Fax: (23210) 49174
E-mail: martha@lib.teiser.gr

ή

Σοφία Γρηγοριάδου
Tηλ: (23210) 49269
Fax: (23210) 49174
E-mail: sofia@lib.teiser.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τέρμα Μαγνησίας 
62124 Σέρρες

 

Δελτίο Υποβολής Εισηγήσεων /Ανακοινώσεων
  

Προθεσμία: 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2003

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία
επικοινωνίας μαζί σας

Όνομα:

Επώνυμο:
Ίδρυμα:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Νομός:
Τ.Κ.:
Χώρα:
Τηλ. Εργασίας:
FAX:
E-mail:
Παρουσίαση: Παρακαλούμε να
επιλέξετε το είδος της παρουσίασής σας:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΣΤΕΡ

 

  
Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει στη διάθεσή σας προβολέας διαφανειών και σλάιντς. Στην περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε οποιουδήποτε άλλου είδους εξοπλισμό (IBM compatible P.C., Projection device (LCD), πρόσβαση στο Internet,κλπ.) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω e-mails: Martha@lib.teiser.gr, sofia@lib.teiser.gr, stergios@lib.teiser.gr

Administrator