Προηγούμενα Συνέδρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Αρχική Σελίδα

 

 
Η ιδέα της συγκέντρωσης των εκπροσώπων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, προκειμένου να συζητούνται από κοινού οι προβληματισμοί για την οργανωμένη ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών τους και την πορεία τους στο μέλλον, πρωτοξεκίνησε το 1992 υπό τη μορφή Συμποσίου στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και ήταν το αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας και συνεργασίας τριών Πανεπιστημίων: των Ιωαννίνων, της Κρήτης και της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα τριών εκπροσώπων τους, του κ. Γεωργίου Ζάχου, του κ. Μιχάλη Τζεκάκη και της κ. Κατερίνας Συνέλλη.

Ύστερα λοιπόν από έντεκα χρόνια συνεχούς διοργάνωσης, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, έχει καθιερωθεί πλέον ως το σημαντικότερο στο χώρο της Βιβλιοθηκονομίας και Διαχείρισης της Πληροφόρησης, αφού καλύπτει και διαπραγματεύεται σημαντικά και επίκαιρα θέματα του χώρου αυτού.

Στην προσπάθειά μας να παραθέσουμε μια συνοπτική ιστορική αναδρομή της πορείας των Συνεδρίων, καταγράφηκαν οι Φορείς που ανέλαβαν τη διοργάνωσή τους, η χρονολογία που πραγματοποιήθηκαν και το βασικό τους θέμα, όπου αυτό ήταν εφικτό να καταγραφεί **:

Συνέδριο Χώρος Κεντρικό Θέμα

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1992

 

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστήμιο Πατρών 1993

 

3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστήμιο Κρήτης 1994

 

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1995

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 4-6/11/1996

‘’Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης’’

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5-7/11/1997

‘’Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού’’

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4-6/11/1998

‘’Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή’’

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 20-22/10/1999

“Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η Χιλιετία”

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 18-20/12/2000

‘’Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία’’

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15-17/10/2001

‘’Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες’’

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Τ.Ε.Ι. Λάρισας 6-8/11/2002

"Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης"

**Σημείωση: Όταν πρωτοξεκίνησε η διοργάνωση των συναντήσεων υπό τη μορφή Συμποσίου, δεν υπήρχε καθορισμός βασικού θέματος που να χαρακτηρίζει το όλο Συμπόσιο.