Δήλωση Συμμετοχής

   

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν τα πρακτικά του συνεδρίου θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 20 € στο λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς, 5256/017903-546 και να στείλουν την απόδειξη, στην οποία να φαίνεται το όνομα του καταθέτη, στο Fax: 23210 49174

Όσοι καταθέσουν χρήματα να επικοινωνήσουν με το τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης για να δηλώσουν τη διεύθυνσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους:
Σοφία Γρηγοριάδου: (23210) 49269, email: sofia@lib.teiser.gr
Μάρθα Χριστοφορίδου: (23210) 49182, email: martha@lib.teiser.gr
Administrator