Τα βίντεο των ομιλιών off-line

 

Αρχική Σελίδα

 

 

Δείτε off-line τις ομιλίες του συνεδρίου
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - 1η συνεδρία
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - 2η συνεδρία
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - 3η συνεδρία
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - 4η συνεδρία
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου - 5η συνεδρία
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου - 6η συνεδρία
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου - 7η συνεδρία
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου - 8η συνεδρία
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου - 9η συνεδρία
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου - 10η συνεδρία