Χορηγίες

 

Αρχική Σελίδα

 

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Σερρών
  
2 Τράπεζα Πειραιώς
3 Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης  
4 Δήμος Σερρών  
5 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος
 
6 3Μ Καινοτομία
7 Εκδοτικός Οίκος Kluwer
8 GloryBook - Economist Co., Ε.Π.Ε.  
9 Elidoc Systems & Services
10 John Wiley & Sons Ltd.
11 Swets Blackwell
12 InterOPTICS AEE
13 Αφοί Χαραλαμπίδη - Τυπογραφείο
Τηλ: (23210) 26106, Fax: (23210) 55595
e-mail: haralamp@otenet.gr
14 Ελευθερουδάκης
Διεθνές Βιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
15 EBSCO
16 Cambridge Scientific Abstracts
17 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
18 Παπασωτηρίου
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
19 Leader Books s.a.
BOOKSTORES, PUBLICATIONS
PAN. KYRIAKOU 17
115 21 ATHENS
TEL.++30.210.64.50.048 / 64.52.825 FAX 210-64.49.924
E-mail:nikitaki@leaderbooks.com
20 enLogic
21 Δήμος Ηράλκειας
22 ΜέγαSoft Πληροφορική Α.Ε.
23 Springer-Verlag
24
Κωνσταντινίδης - Γραφείο τουρισμού
 
 
25 ProQuset Information and Learning
26 Thomson Learning